คุณภาพ

  • บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ตระหนักดีถึงคำว่า “คุณภาพ” มาโดยตลอด เป็น ผู้ทำสินค้าที่มีคุณภาพและได้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ
  • บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
  • การรับรอง ISO 14001 OHSAS 18001 ในปี พ.ศ. 2559 จึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีการปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา
  • มาตราฐานคุณภาพ
    ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)และผลิตภัณฑ์มีคุณตรงกับมาตรฐานอังกฤษ (BSI), สหรัฐอเมริกา (ASTM), ญี่ปุ่น (JIS) รวมไปถึงการผลิตตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ
    -นำมาตรฐานระบบการบริหารงานขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นด้านคุณภาพมาใช้งาน ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับและนำไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยได้รับการ-รับรอง มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9000 VERSION 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)

EN TH