ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว 7 เส้นสำหรับคอนกรีตอัดแรง

เป็นการนำลวดเหล็กคาร์บอนสูงที่ได้ลดขนาดแล้ว 7 เส้น มาตีเกลียวจะได้ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว ซึ่งนำไปใช้งานคอนกรีตอัดแรงขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างได้พัฒนามาใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ในงานคอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ

ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC WIRE)

ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC WIRE) ทำจากเหล็กลวดคาร์บอนสูงนำมาดึงลดขนาดที่ตามที่ต้องการ ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงต่างๆ

ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต (ลวดปลอก)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเหล็กลวดชนิดคาร์บอนต่ำมาดึงลดขนาด เป็นลวดที่ใช้เสริมในเนื้องานคอนกรีตอัดแรงหรือใช้งานใดๆ ตามความต้องการของลูกค้าโดยมีขนาดหลากหลายรวมทั้งระดับความอ่อน – ความแข็งของลวดหลากหลายเช่นกัน