กิจกรรมในวันสงกรานต์

● เนื่องในวันกิจกรรมวันสงกรานต์ ทางบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อนลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในเทศกาลก่อนวันหยุดยาวและเพื่อสืบทอดประเพณีไทยให้คงอยู่

Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กิจกรรมร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหลวง รัชกาลที่ 10

● Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ทางบริษัทได้มีการจัดขึ้นทุกเสาร์ที่ 2 ของทุกๆเดือน เพื่อสร้างความสามัคคีและร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำวันเกิด ● กิจกรรมร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหลวง รัชกาลที่ 10

Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2562 & กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

● Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ● กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ทางบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อรักษาวัฒนธรรมของไทยในทุกๆปี

กิจกรรมแข่งกีฬาฟุตบอลประจำปี 2562

● กิจกรรมแข่งกีฬาฟุตบอลประจำปี 2562 เพื่อสร้างความสามัคคีกันและสร้างความสุขเพลิดเพลินผ่อนคลายให้พนักงาน

ทำบุญเลี้ยงพระ & งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2565

● กินเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความสามัคคีกันและสร้างความสุขเพลิดเพลินผ่อนคลายให้พนักงาน