images_stories_project_reference_air_port_CONCOURSE_3_png_1429346112_crop_700_451
11
PTTLNG Nong Fab LNG Receiving Terminal Project
images_stories_project_reference_air_port_bkk165_png_1429346112_crop_700_377
PTTLNG Nong Fab LNG Receiving Terminal Project
images_stories_project_reference_air_port_IMG_0751_2_png_1429346112_crop_700_401 – copy
PTTLNG Nong Fab LNG Receiving Terminal Project
images_stories_project_reference_air_port_IMG_0751_2_png_1429346112_crop_700_401
previous arrow
next arrow

  • PTTLNG Nong Fab Receiving Terminal Project
    ตั้งอยู่ที่ โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ณ บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด จ.ระยอง
    ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กที่ใช้ของ บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด
    PC Strand 15.2 mm.
    Cold Drawn 10.1 mm.