มอนิ่งทอค และกิจกรรมร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหลวง ร.10