เวียดนามเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมจากผู้ผลิตเหล็กจีนและเกาหลีใต้

กระทรวงอุสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากจีนและเกาหลีใต้ หลังผู้ผลิตเหล็กในเวียดนามร้องเรียนว่าราคาที่ไม่เป็นธรรมของคู่แข่งต่างประเทศทำให้กลุ่มผู้ผลิตในประเทศต้องระงับสายการผลิตลง เวียดนามจะเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดผลิตภัณฑ์เหล็กจากจีน ที่ระดับ 2.53% จนถึง 34.27% และเรียเก็บภาษีดังกล่าวสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กจากเกาหลีใต้ ที่ระดับ 4.71% จนถึง 19.25% โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. นอกจากนี้ เวียดนามจะจัดเก็บภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กรีดเย็นจากบริษัท Shanxi Taigang Stainless Steel ที่อัตรา 7.94% และบริษัทๆอื่นจากจีนที่ 31.85% ขณะเดียวกันเรียกเก็บภาษีนำเข้าในระดับ 10.91% ถึง 37.29% จากผู้ผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไต้หวัน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 ต.ค.

แหล่งที่มา : RYT9