Central-Hatyai-1
CentralFestival Hatyai
  • Central Hatyai (เซ็นทรัล หาดใหญ่)
    ตั้งอยู่ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กที่ใช้ของ บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด
    PC Strand 12.7 mm.