Taiwan Hi speed Train ( C 295 )
Taiwan Hi speed Train ( C 295 )
Bangkok-Mass-Transit-System-2-1
Bangkok Mass Transit System
previous arrow
next arrow
●   รถไฟความเร็วสูงไต้หวัน 
     ตั้งอยู่ที่ ประเทศไต้หวัน
     ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กที่ใช้ของ บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด
     PC Strand 15.2 mm.

  (Bangkok Transit System) BTS
     ตั้งอยู่ที่  กรุงเทพมหานคร
     ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กที่ใช้ของ บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด
    
PC Strand 15.2 mm.